Profil spoločnosti Macro Components s.r.o.

Macro Components s.r.o. je spoločnosť s 25 ročnou históriou v oblasti elektrotechnického priemyslu a informačných technológií.

Vedúca spoločnosť v oblasti odpočtov meračov v na Slovensku.
V oblasti elektrotechniky sa profiluje ako špecializovaný distribútor elektronických súčiastok, modulov a zariadení.
V súčasnosti je našim riešením odčítaných 240 000 vodomerov, plynomerov v SR, ČR.

Aktivity v segmente:

 • poradenská a projektová činnosť
 • výber vhodnej technológie
 • komplexná dodávka technológií, vrátane rádiových modulov
 • inštalácia technológií
 • dodávka štandardných SW produktov
 • vývoj SW aplikácií podľa zadania
 • integrácia systémov zberu dát pod IS spoločnosti

Veľkou výhodou našich projektov je integrované, jednotné riešenie pre zber dát z meračov a to v terénne alebo prenos dát rádiom na server spoločnosti.

Používané technológie pre pevné siete – wM-Bus 169MHz, GSM, LoRa, Sigfox, NB IoT. Technológie pre odpočet rádiom v teréne – wM-Bus 868, Wavenis, Scout, iPERL, PULSE, IZAR.

Ponuka rádiových modulov, koncentrátorov od výrobcov – Adenuis, EnlessWireles, Codea, Solidustech, Soflink, Webdyn, Kerlink.

Elektronická výmena dát, v praxi realizovaná konektivita na is-USYS.net, SAP.

Vlastné aplikácie pre monitoring sietí, prenos informácií medzi IS a technológiou pre zber dát, aplikácia pre zber dát v teréne pre mobilné zariadenie- tablet, PSION, mobilný telefón,..

Realizované odpočty pynomerov Elster, vodomery Elster, Arad, Sensus, Itron.

Macro Components, s.r.o. je , čo sa týka počtu odčítaných vodomerov bezkonkurenčne najúspešnejšou firmou na trhu., s počtom odčítaných meračov našim riešením.

Prečo Macro Components, s.r.o.

 • skúsenosti od roku 2005 v problematike odpočtov meračov
 • komplexné riešenie – pevné siete, odpočet v terénne rádiom – rádiom, manuálne
 • najširšia ponuka technológií na trhu
 • nezávislosť – naše riešenie nie je limitované orientáciou spoločnosti na jednu technológiu, v ponuke všetky dostupné rádiové technológie


Marec 2019 Ing.Gáboríková
Konateľka spoločnosti

 

IoT Banner

Systémy AMR, Smart Metering a IoT

AMR - Automatic Meter Reading sú sytémy pre hromadný diaľkový odpočet dát z meracích zariadení, napr. z plynomerov, vodomerov z domácností, z distribučnej siete vodární, plynární alebo i kombinované systémy napr. pre domácnosti - prenos všetkých troch energií jedným kanálom - plyn, voda, elektrina. Sú to jedny z najdynamickejkejších, komplexných systémov v oblasti zberu dát spadajúcich do kategórií Smart Metering a IoT (Internet of Things - Internet vecí).

Senzory s komunikáciou
pre IoT

Macro Components s.r.o. Vám prináša prehľad dostupných senzorov s komunikáciou v IoT sieťach NB-IoT, LoRaWan a Sigox. Pre detaily, technické listy možnosti dodania, kontaktujte nás prostredníctvom obchodného zástupcu uvedeného v dokumente.

Uložiť ako PDF

Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2022