Naše projekty v SR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Odpočet dát mobilným terminálom s prepojením na SAP
 • Rozsah projektu: mestá Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Trebišov, Svidník, Michalovce, Bardejov, Humenné
 • Realizácia: január 2011 - súčasnosť
 • Počet meračov: 6000+
 • Odpočet dát pevnou sieťou - Michalovce
 • Realizácia: november 2008
 • Počet meračov: 420
 • Pilotný odpočet dát pevnou sieťou - Košice / Furča
 • Realizácia: jún 2006
 • Počet meračov: 38

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Odpočet vodomerov mobilným terminálom s prepojením do systému IS USYS.net
 • Rozsah projektu: všetky závody ZsVS, 25 ks mobilých terminálov
 • Realizácia: január 2013 - súčasnosť

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Nová Dubnica
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 9 ks meračov
 • Realizácia: jún 2010
 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Dubnica nad Váhom
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 16 ks meračov
 • Realizácia: máj 2009
 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Púchov
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 12 ks meračov
 • Realizácia: november 2008
 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Považská Bystrica
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 22 ks meračov
 • Realizácia: november 2007

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

 • Získanie dát fakturačných vodomerov
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 37 ks meračov
 • Realizácia: jún 2010
 • Rozšírenie o 2 ks meračov pre získavanie údajov aj z ultrazvukových snímačov prietoku kanalizácie
 • Používanie aplikácií pre zobrazovanie získaných údajov myWnet a WNetKonzola
 • Miesto realizácie: Ružomberok
 • Realizácia: december 2008, marec 2009, november 2009, júl 2011

SPP Distribúcia, a.s. Bratislava

 • Získanie dát pre verifikáciu a spresnenie TDO použitím nových systémov odpočtov
 • Počet meračov v pevnej sieti: 300
 • Počet meračov "walk´by": 200
 • Miesto realizácie: celé územie SR - 20 lokalít
 • Výstupné dáta spracované ako TDO plynu
 • Realizácia: júl 2007

ESG, s.r.o Banská Bystrica

 • Optimalizácia energetickej náročnosti pre odberateľa Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 24 ks
 • Zber dát cez pevnú GSM sieť, prenos GPRS
 • Miesto realizácie: celé územie SR - 20 lokalít
 • Výstupné dáta začlenené pod používaný systém užívateľa
 • Realizácia: február 2007
 • Optimalizácia energetickej náročnosti pre TU Košice
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 36 ks
 • Miesto realizácie : Košice, Prešov
 • Zber dát cez pevnú GSM sieť, prenos GPRS
 • Výstupné dáta začlenené pod používaný systém užívateľa
 • Realizácia: november 2006

Naše projekty v ČR

Měření dodávkek plynu a.s.,
dcérska spoločnosť Pražskej plynárenskej a.s.

 • Získanie dát plynomerov systémom vzdialeného odpočtu dát
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 108
 • Počet meračov odčítavaných Walk-by: 25
 • Miesto realizácie: Praha
 • Realizácia: apríl 2010

RWE GASNET s.r.o.

 • Získanie dát plynomerov systémom vzdialeného odpočtu dát
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 80 + 103 ks
 • Realizácia: október 2010, september 2011

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2019