Novinky


Novinka od Enless Wireless – Ambient Senzor LoRaWAN
10.02.2021

Vhodné pre vnútorné použitie Spĺňa enviromentálne požiadavky podľa nariadení EÚ a vlády SR Kompaktný dizajn pre širokú oblasť použitia – školy, kancelárie, múzeá ... Jednoduché použitie, inštalácia a montáž /voľne položené, resp. pripevnené na stenu/ Vymeniteľná batéria so životnosťou až 10 rokov Oblasť aplikácií a použitia Senzor je špeciálne navrhnutý pre použitie vo vnútorných priestoroch a to na monitorovanie teploty, vlhkos ...


LoRa, LoRaWan
Viac ...


Wirnet iStation
26.03.2020

Wirnet iStation” je LoRaWAN brána, ktorá je špecificky určená pre verejných a súkromných prevádzkovateľov IoT sietí. Umožňuje vytvorenie výkonnej siete s pripojením vysokého množstva koncových zariadení a zabezpečením niekoľko miliónov obojsmerných prenosov denne. Na trh prichádza ideálna brána pre prevádzku smart city, smart industry a iných podobných smart projektov, kombinujúci jednoduchú inštaláciu, plošné pokrytie a excelentný operačný výk ...


LoRaWan
Viac ...


Senzory s komunikáciou pre IoT
14.06.2019

Predstavujeme prehľadovú tabuľku dostupných senzorov pre rôzne typy sietí IoT. Ide o najkomplexnejší sortiment senzorov pre dnes použivané siete IoT - LoRaWan, Sigfox, NB-IoT, LTE Cat M1 a 3G. Pre detaily o produktoch, technické listy, možnosti dodania, kontaktujte nás prostredníctvom obchodného zástupcu uvedeného v dokumente. ...


NB-IoT, LoRaWan, Sigfox
Viac ...


Priemyselné routre M2M PRO4
11.02.2019

Naša spoločnosť Macro Components, s.r.o. rozšírila ponuku výrobkov v oblasti komunikačných produktov GSM routrov pre priemyselnú automatizáciu, diaľkový zber dát, telemetriu a bezpečnosti od maďarskej spoločnosti WM SYSTEMS LLC. Routre sú vzdialene manažovateľné a programovateľné. Routre M2M Pro 4 sú všestranné profesionálne priemyselné routery a podporujú možnosť rozšírenia o WiFi, RS232 IO rozširovací modul. M2M Router PRO podporujú aj Dual-SIM. Vyba ...


Routre, 2G/3G/4G/LTE
Viac ...


Vývoj zariadení je nutné prispôsobiť špecifikám LTE a LTE-NB
04.02.2019

S láskavým dovolením autora článku p.Roberta Peška, publikujeme hodnotný a zaujímavý článok o nových aspektoch pri vývoji zariadení pre technológiu LTE, v plnom, pôvodnom znení. Článok sme sa rozhodli uverejniť aj na stránke venovanej aplikáciám pre smart metering, nakoľko technológa NB IOT je jednou z noviniek, ktorá je vhodná pre aplikácie odpočtov dát. Komplikácie s kompatibilitou koncových zariadení a technológie pre zabezpečenie prenosov, niel ...


LTE, LTE-NB
Viac ...


Senzor na meranie elektrického prúdu pre LoRa, Sigfox, wM-Bus
17.12.2018

Spoločnosť Adeunis ponúka unikátny senzor na pripojenie a meranie zariadení v elektrickej sieti do sietí typu IoT, vrátane wMbus 868 MHz. Externý rádiový modul sa pripája k elektrickému zariadeniu cez špeciálnu prúdovú svorku s komfortnou obsluhou vo forme klipsy. Modul vysiela informácie o spotrebe, v pravidelných intervaloch alebo pri výskyte udalosti, komunikuje alarmové hlásenia. V ponuke sú 2 prúdové rozsahy: 50A a 100A. Presnosť merania: ...


LoRaWan, Sigfox, wM-Bus
Viac ...


Prvý reálny projekt pre odpočty vodomerov s technológiou NB-IoT.
13.11.2018

Naša spoločnosť Macro Components, s.r.o. v spolupráci s poskytovateľom konektivity pre siete NB IoT, Slovak Telekom, a.s. sa stali víťazi súťaže - verejného obstarávania v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra. Predmetom súťaže je komplexné riešenie problematiky pravidelných odpočtov vodomerov. Odpočty budú realizované manuálnym zápisom do mobilného zariadenia v teréne a 2300 odberných miest bude integrovaných do siete NB IoT, hovoríme o o ...


Wnet, NB-IoT
Viac ...


Prevodníky, datalogery pre komunikačné interfejsy wM-Bus, M-Bus a protokol ModBus
14.09.2018

Naša spoločnosť Macro Components, s.r.o. rozšírila ponuku výrobkov v oblasti produktov pre automatizáciu a smart metering. Od septembra 2018 zastupujeme na základe oficiálnej zmluvy spoločnosť VILTRUS Electronics na Slovenskom i Českom trhu. Litovská spoločnosť Viltrus bola založená roku 1997. Svojimi výrobkami sa zameriava na nasledovné segmenty, aplikáciesmart metering, diaľkové odpočty dát monitoring dát v teréne priemyselná automatizácia, automatizácia budov ...


m-Bus, wM-Bus, ModBus
Viac ...


Testovanie siete NB IoT pre prenos údajov z vodovodnej šachty
13.09.2018

Od marca 2018, v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ako zatiaľ jediného pokytovateľa konektivity pre siete NB IoT na Slovensku, realizujeme pilotné projekty na testovanie prenosu rádiového signálu z vodovodnej šachty.Ako bolo spomínané vyššie, v predchádzajúcich článkoch v sekcii Novinky, siete typu LoRa, Sigfox nedosahovali požadované parameter pre dosah signálu z náročného prostredia, akým bezpochyby vodovodné šachty sú. Signál bolo možné posilniť ...


Viac ...


Sumárny prehľad dodávaných riešení pre odpočty energií
06.07.2018

Spoločnosť Macro Components, s.r.o. sa zaoberá nasadením komplexných systémov pre diaľkové odpočty dát od roku 2005. V súčasnosti je našim riešením odčítaných 240 00 meračov vody, plynu. Sme nezávislí, systémoví integrátor riešení pre všetky spôsoby odpočtov meračov. Stručný prehľad, ponuka riešení. Spôsob odpočtu vodomeru, plynomer, elektromer, merač tepla : v teréne vizuálny, zápis do mobilného zariadenia, mobilný terminál pre OS Windows, A ...


Viac ...


Malý informačný systém pre odpočty energií prostredníctvom rádiových technológií
18.01.2018

Uvádzame na trh novú, autonómnu aplikáciu pre zber údajov z meračov energií, zo senzorov ľubovoľných iných sietí. Je riešená ako web aplikácia, dáta môžu byť uložené na ľubovoľnom cloudovom úložisku.Slúži ako malý informačný systém , v ktorom je možné evidovať- databázu užívateľov systému, rôzne úrovne /manažment, správca, konečný spotrebiteľ,…/- databázu odberateľov- databázu odberných miest- merače, senzory- rádiové moduly- namerané hodno ...


Viac ...


Aplikácia pre monitoring siete IoT, zber údajov
24.10.2017

V septembri 2017 sme uviedli na trh ďalšiu SW aplikáciu pre siete IoT.Jedná sa o web aplikáciu, autonómnu, mimo informačného systému pre fakturácie.Aplikácia zbiera, interpretuje všetky údaje z pevnej rádiovej siete.Server na ukladanie údajov môže byť v správe dodávateľa energií, v správe poskytovateľa konektivity, alebo v prostredí Macro Components, s.r.o., čo využívajú zatiaľ všetci naši zákazníci s ktorými realizujeme pilotné projekty na LoRe, Sigfox alebo ...


Viac ...


Testovanie technológie LoRa a Sigfox vo vodovodných šachtách
15.10.2017

V období apríl, máj 2017 sme realizovali testy prenosu údajov z vodovodných šácht v Žiline prostredníctvom nových rádiových technológií IoT , t.č. dostupných na Slovensku.Majiteľ vodomerov vodárenská spoločnosť SEVAK, as. Žilina. Testovacia prevádzka v trvaní 1 mesiac.Pre LoRa siete, pri zavretom poklope na šachte, sme dosiahli konektivitu do 200 m pri vzdialenosti koncentrátor - šachta. Nad 200 m externý rádiový modul na vodomery v podzemí s koncentrátorom nekomu ...


Viac ...


Kombinovaný modul Wavenis / LoRaWan / Sigfox od spoločnosti Honeywell - Elster
10.10.2017

Spoločnosť Honeywell - Elster vyvinula kombinovaný rádiový modul pre technológie Wavenis / LoRaWan / Sigfox. Tento modul umožňuje použitie jedného modulu v rôznych IoT sieťach podľa potrieb zákazníka a zároveň jednoduchú migráciu z jednej technológie k druhej bez potreby výmeny samotného modulu. Konfigurácia modulu je možná prostredníctvom rádiovej komunikácie s Wavenis časťou. Modul je určený pre použitie v odpočte spôsobom pochôdzky a taktiež vďaka impleme ...


Wavenis / LoRaWan / Sigfox
Viac ...


WnetWalkBy pre OS Android
27.09.2017

Aplikácia WnetWalkBy bola vyvinutá spoločnosťou Macro Components, s.r.o. Žilina.Súčasná, nová verzia č.5. zúročuje naše 10-ročné skúsenosti v danej oblasti. Doposiaľ  je  našimi aplikáciami odčítaných 250 000 meračov na Slovensku a v Českej republike.1/ Systémové požiadavkyPožiadavky  na HW: aplikácia je určená pre prenosné  mobilné zaradenia – tablety, mobilné telefóny, notebookyPožiadavky na SW: OS ANDROID od verzie 4.1.1Nadriadený IS: ...


Wnet
Viac ...

Archív rok 2016


Nové produkty pre IoT od Solidus Tech
8. decembra 2016

Naša spoločnosť nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Solidus Tech s.r.o., ktorá je výrobcom rádiových modulov pre siete internetu vecí s technológiami LoRaWan a SIGFOX. V ponuke sa nachádzajú koncové rádiové moduly pripojiteľné k meraču energií, pričom hlavným zameraním je oblasť vodárenstva. Veľkou výhodou je vymeniteľná batéria a možnosť voľby vhodnej antény podľa dostupnosti signálu v ťazkom prostredí akým je vodomerná šachta.
Rádiové moduly (čítač impulzov) je možné dodať priamo spojené so snímačom impulzov pre vodomery SENSUS 420. Odhadovná finančná úspora pri takomto riešení je približne 40,-€
Detailné informácie o produktoch sa nachádzajú v sekciách: Technológia IoT LoRa


Test Field Device pre siete LoRaWan a SIGFOX
10. októbra 2016

Výrobca zariadení pre oblasť IoT spoločnosť AdeunisRF uviedla na trh zariadenie Test Field Device pre technológie LoRaWan a SIGFOX. Zariadenie je určené primárne pre zisťovanie dostupnosti a kvality signálu hlavne vo vonkajšom prostredí. Zo získanými GPS koordinátmi je možné presne určiť parametre prenosu pre danú oblasť a následne vhodne umiestniť napr. impulzný rádiový modul pre zber údajov z meračov energií.
Detailné informácie o produkte sa nachádzajú v sekciách: Technológia IoT LoRa a Technológia IoT Sigfox


Zariadenia od AdeunisRF vhodné na použitie
3. augusta 2016

Spoločnosť Orange schválila zariadenia LoRaWan Demonstrator, LoRaWan Sensor a LoRaWan Pulse od výrobcu AdeunisRF ako kompatibilné a vhodné zariadenia pre použitie v aktuálne budovanej LoRaWan sieti.
Bližšie informácie o týchto produktoch nájdete v časti Technológia IoT LoRa


Koncentrátor Kerlink Wirnet 868 pre LoRaWan siete
4. marca 2016

Koncentrátor Wirnet 868 je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky M2M a internetu vecí (IoT) pre poskytovateľov konektivity, ktorí chcú prevádzkovať svoje siete a ponúkať svoje riešenia vo forme služby. V prevedení Wirnet SPN je súčasťou koncentrátora aj softvérová výbava s integrovanými funkcia pre dekódovanie LoRaWan, čím sa koncentrátor stáva ideálnym riešením pre budovanie privátnych sietí s technológiou LoRa.


Nové technlógie pre riešenie AMR
26. február 2016

Naša spoločnosť prináša na slovenský a český trh produkty pre diaľkový odpočet meračov energií na základe nových technológií LoRa a Sigfox v zastúpení francúzkej spoločnosti AdeunisRF. Uvedené technlógie umožňujú nasadiť automatický systém diaľkového odpočtu meračov energií v krátkom čase s minimálnymi nákladmi na prevádzku a vysokou spoľahlivosťou prenosu.


Odpočet vodomerov pochódzkou s aplikáciou WnetWalkBy
4. február 2013

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. využíva náš SW produkt WnetWalkBy + WnetORA, ktorý umožňuje odpočty v teréne pomocou odolných zariadení Motorola MC65. Odpočty z terénu je možné kedykoľvek posielať do zákazníckeho systému is-USYS.net, prostredníctvom Wifi alebo GPRS.


Hromadné nasadenie technológie Wavenis pre diaľkové odpočty vodomerov
8. apríl 2011

V roku 2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zaviedla pre svojich zákazníkov, v rámci svojho pôsobenia, možnosť diaľkového odčítania fakturačných vodomerov. Za výhodných podmienok ponúka odberateľom možnosť inštalácie rádiových modulov na vodomer. Pre realizáciu tejto možnosti odpočtu vodomerov sa vodárenská spoločnosť rozhodla použiť technológiu Wavenis spoločnosti Elster, predtým CORONIS, Francia, ktorá umožňuje riešiť požiadavky jej zákazníkov, ktorí majú neprístupný vodomer (napr. v pivničných priestoroch), ktorí majú radi presnosť a nie odhady alebo ktorí dôverujú viac v číselných meraniach technike ako človeku.


Spoločnosť Coronis prichádza s novým modulom Waveflow2
10. marec 2009

Waveflow2 je rozšírený bátériovo-napájaný rádiový prijímač a data logger pre budovanie aplikácií diaľkových odpočtov. V nasadených sieťach pokrývajú milión domovov a mestské oblasti po celkom svete. Finálne produkty alebo OEM platforma nôžu byť integrované do nových plynomerov, vodomerov a elektromerov alebo pripojené k existujúcim meračom


M-BUS bezdrôtové integrované moduly pre automatické systémy zberu dát od spoločnosti Radiocrafts

Nórska spoločnosť Radiocrafts, ktorá disponuje s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v oblasti vývoja a výroby vysoko spoľahlivých a kompaktných OEM modulov v ISM RF pásmach 433 MHz, 868 MHz a 2,4 GHz, ako prvá uviedla na európsky trh kompaktný bezdrôtový M-Bus RF modul pre AMR a inteligentné meracie systémy, pracujúci v pásme 868 MHz. Modul podporuje obojsmernú komunikáciu v „S“ a „T“ módoch a je plne kompatibilný


Realizácia projektu zberu dát z meračov energií na typové diagramy pre jedného z najväčších dodávateľov energií
13. november 2008

Cieľom projektu bolo dostávať aktuálne hodinové alebo minimálne denné hodnoty z meračov energií lokalizovaných v rôznych klimatických a geografických podmienkach Slovenska na pracovisko organizácie v Bratislave a následne ich exportovať v štandardnom tvare na ďalšie spracovanie na vytvorenie typových diagramov odberu. Požiadavkou objednávateľa, jedného z najväčších dodávateľov energií, bolo realizovať pripojenie 500 maloodberateľských meračov energie

Automatické odpočty energií v bytových jednotkách a polyfunkčných centrách
8. apríl 2008

V posledných rokoch nastáva stavebný boom, výsledkom ktorého je výstavba prevažne moderných bytových jednotiek a polyfunkčných centier. Developerské firmy si neskôr samé robia správcovstvo týchto budov. Súčasťou nových luxusných, ale aj bežných bytov by mal byť umožnený diaľkový odpočet dát energí, ktorý má oproti dodnes zaužívanému spôsobu obrovské výhody. Prvá výhoda je komfort zberu a spracovania údajov, kedy ozaj nieje nutné aby odpočtový pracovník správcovskej firmy vchádzal do bytu v súkromnom vlastníctve a svojim spôsobom takto obťažoval blastníkov. Ďalšia výhoda je dlhodobé sledovanie nameranýchj hodnôt, čiže štatistické spracovávanie nameraných dát, ktoré však umožňuje aj monitoring prípadných únikov, či alarmov.

Praktické využitie diaľkových odpočtov dát pre monitoring prietokov vody
15. marec 2008

Systémy pre diaľkový odpočet dát sú veľmi výhodným nástrojom na detekciu chybových stavov na vodovodných potrubiach. Pri inštalácii meračov na tzv.prevádzkové vodomery dokážu okrem stavu odberu vody, ktorý sa zväčša sníma v pravidelných, nastavených intervaloch, detekovať i havarijné stavy - úniky vody, t.j. spotreba nad stanovené maximum alebo spotrebu pod zadanú hodnotu aj tzv. spätný chod ako tzv, spontánne alarmy.


Coronis Systems Inc., najväčší dodávateľ bezdrôtových riešení pre vzdialený odpočet dát
7. marec 2008

Spoločnosť Coronis Systems Inc. sídli v meste Montpellier na juhu Francúzska. Bola založená v roku 2000 skúpinou skúsených elektrotechnických inžinierov. Podnikateľský zámer bol vývoj cenovo dostupných a komplexných systémov s masovým nasadením pre bezdrôtový prenos dát. V súčastnosti má pobočky Nemecku, Rakúsku aj USA. V roku 2005 mala maximálnu realizovanú bezdrôtovú sieť obsahujúcu 25.000 meracích miest, pričom v Číne je realizovaná sieť v ktorej je súčastne integrovaných až 50.000 bezdrôtových modulov.


Bezdrôtové odpočty dát v pásme Ermes 169 MHz od spoločnosti Radio-Tech
1. február 2008

Spoločnosť Radio-Tech sa venuje vývoju diaľkových odpočtov plynu, vody, elektriny a kombinovaným odpočtom tepla a energie od roku 1993. Používanie pásma VHF je technicky náročnejšie ak sa preklápa do pásma UHF, konkrétne vyššieho pásma UHF 868-870 MHz. Vyžívaním tohoto úzkeho nelicencovaného pásma sa ľahko stáva, že vzniká chybovosť prenosových ciest zarušením. Preto spološnosť prišla s novou technológiou preklápania UHF pásma do pásma ERMES 169 HMz, kde je pri vzdialenosti 500m signál lepší o 24dB.

Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2022