Mobilný odpočet meračov

Odpočet pochôdzkou Walk-By

Hardvérové vybavenie:

 • Merače energií s rádiovou technológiou vstavanou, alebo pripojenou prostredníctvom snímačov REED, HRI, alebo Opto v podobe externých modulov.
  Podporované rádiové technológie:
  • Wavenis
  • Endetec Homerider Systems
  • PulseRF, iPerl

 • Rádiomodem pre zvolenú rádiovú technológiu s rozhraním Bluetooth. V prípade použitia viacerých rádiových technológií je potrebné obsatrať rádiomodem pre každú technlógiu zvlášť.

 • Mobilný terminál so vstavaným Bluetooth rozhraním ideálne v priemyselnom prevedení (nie je však pomienkou), ktorý spĺňa minimálne požiadavky:
  • Flash disk: 1GB
  • RAM: 256MB
  • Komunikačné rozhranie lokálne: Bluetooth, USB
  • Komunikačné rozhranie LAN/WAN: WiFi, GPRS/3G/4G
  • Rozlíšenie obrazovky: 480 x 640 pixelov

Softvérové vybavenie:

 • WnetWalkBy aplikácia pre vykonanie samotného odpočtu. Inštaluje sa na mobilný terminál. Umožňuje vykonať odpočet s využitím podporovaných rádiových technológií alebo odpočet fyzicky, vizuálnou formou. Informácie o odberných miestach potrebné pre odpočet ako aj odčitané stavy je možné prijať, alebo odoslať prostredníctvom využitia WiFi, alebo GPRS/3G/4G komunikácie priamo z terénu v podobe odpočtových dávok. Aplikácia pracuje v OFF-Line režime pričom prenos odpočtových dávok je možné realizovať kedykoľvek to odpočtový pracovník uzná za potrebné a je dostupná konektivita.

 • WnetORA2 zabezpečuje riadenie odpočtov a prepojenie systému odpočtov s informačným systémom spoločnosti.
  Podporované informačné systémy:
  • is-USYS.net
  • SAP IS-U
  • Iné ... v prípade ak použivate iný informačný systém, na informácie o možnosti jeho prepojenia na systém odpočtov nás kontaktujte.

Odpočet meračov v pevnej sieti

Odpočet pevnou sieťou

Hardvérové vybavenie:

 • Merače energií s rádiovou technológiou vstavanou, alebo pripojenou prostredníctvom snímačov REED, HRI, alebo Opto v podobe externých modulov.
  Podporované rádiové technológie:

 • Pre technológiou Wavenis budujeme sieťovú infraštruktúru, ktorá je zložená z tzv. opakovačov WaveTalk G2 a centrálneho bodu v podobe koncentrátora s možnou konektivitou do GPRS/3G/4G alebo Ethernet. Možné pokrytie signálom je v okruhu 12km od koncentrátora, ktorý dokáže spravovať až 2000 meračov. Výsledkom a zároveň výhodou takéhoto riešenia je rádiová sieť v plnej správe majiteľa.

 • Technológia LoRaWan okrem využitia sietí od komerčných poskytovateľov umožňuje vybudovanie vlastnej privátnej siete s použitím koncentrátora Wirnet SPN 868MHz od výrobcu Kerlik. Koncentrátor zabezpečuje pokrytie v danej lokalite do vzdialenosti 15km LOS.
  V prípade záujmu budovania vlastnej siete pre technlógoiu LoRaWan nás kontaktujte.

Softvérové vybavenie:

 • WnetManager je webová / multiplatformová aplikácia pre menežment a reporting odpočtov meračov energií určená pre širokú škalu uživateľov. Umožnuje prístup odpočtovým pracovníkom, menežmentu spoločnosti a samotným odberateľom k výsledkom odpočtov s výstupom v podobe tabuľkových a grafových reportov.
 • WnetORA2 zabezpečuje riadenie odpočtov a prepojenie systému odpočtov s informačným systémom spoločnosti.
  Podporované informačné systémy:
  • is-USYS.net
  • SAP IS-U
  • Iné ... v prípade ak použivate iný informačný systém, na informácie o možnosti jeho prepojenia na systém odpočtov nás kontaktujte.

Spracovanie údajov v jednotnom riešení

Obidva spôsoby odpočtu je možné kombinovať v jednotnom ucelenom riešení s použitím aj viacerých technológií diaľkového odpočtu, pričom hlavným riadiacím článkom v spracovaní údajov je naša aplikácia WnetORA2.

Spôsob odpočtu zaraďujeme v rámci našich riešení do tzv. úrovní nasadenia. Spôsob odpočtu pochôdzkou predstavuje Úroveň I a Úroveň II. Odpočet meračov v pevnej sieti predstavuje Úroveň III. Jednotné spracovanie údajov umožňuje plynulý prechod medzi úrovňami, alebo ich kombináciu v rámci jedného nasadenia v podniku.

Spracovanie údajov

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2022