WnetWalkBy pre OS Android
27.09.2017

Aplikácia WnetWalkBy bola vyvinutá spoločnosťou Macro Components, s.r.o. Žilina.

Súčasná, nová verzia č.5. zúročuje naše 10-ročné skúsenosti v danej oblasti. Doposiaľ  je  našimi aplikáciami odčítaných 250 000 meračov na Slovensku a v Českej republike.


1/ Systémové požiadavky

Požiadavky  na HW: aplikácia je určená pre prenosné  mobilné zaradenia – tablety, mobilné telefóny, notebooky
Požiadavky na SW: OS ANDROID od verzie 4.1.1
Nadriadený IS: rozhranie pre SAP , is-USYS.net
Spôsob odpočtu: 1/ vizuálny, manuálny zápis do mobilného zariadenia
                                2/ rádiom na diaľku  – podporovane  vodomery/technológie

 • vodomery Elster, rádiová technológia Wavenis, wMbus
 • vodomery Sensus, rádiová technológia SCOUT a PULSE RF
 • vodomery ARAD, rádiová technológia IZAR

Detailný zoznam typov vodomerov a rádiových technológií:

Technológia Wavenis:

 • Elster/Honywell – WaveFlow (externý modul)
 • Elster/Honywell – M210 Emeris (vodomer s integrovaným modulom)
 • Sensus - Scout Wavenis (externý modul)

Technológia Sensus SIRT:

 • PulseRF (externý modul)
 • iPerl (vodomer s integrovaným modulom)

Technológia Diehl Izar:

 • IZAR RC 868 I R4 (externý clip modul použiteľný na 5 typov vodomerov od DIEHL)
 • IZAR RC 868 W R4 (externý clip modul použiteľný na 3 typy vodomerov od DIEHL)
 • IZAR Hydrus (ultrazvukový vodomer - prietokomer so vstavanou RF technológiou od DIEHL)
 • IZAR Radio Extern Pulse - pôvodný Hydrometer (externý modul)

Iné merače  pre  aplikácie smart metering:

 • Plynomer - IZAR Radio Compact ACM (externý clip modul pre plynomery Elster/Honywell)
 • Plynomer IZAR Aerius (plynomer so vstavanou RF technológiou od DIEHL)
 • Merače  tepla (kalorimetre) od DIEHL, vybraná množina

2/ Základné funkcie aplikácie WnetWalkBy V5. Android

 • Správa užívateľov aplikácie – prihlasovacie mená, záznam Log o prihlásení 
 • Načítanie dávky do zariadenia z  IS /SAP, is-USYS.net/ , akceptuje existujúci formát dávky, vývoj spoločne s USYS, a.s. ako ich autorizovaný partner
 • Výber odpočtovej trasy
 • Záznam stav vodomera  – manuálny, rádiom
 • Zobrazovanie poznámok  z IS, možný zápis nových poznámok
 • Kontrola zadaného / odčítaného stavu, avízo o spotrebe mimo tolerancie, kontrola správnosti zadaného voči predchádzajúcemu odpočtu a ďalším kritériám
 • Fotografie vodomeru s automatický priradením k odbernému miestu /OM/ umožňujú dokumentovať napr. vzniknutú neštandardnú situáciu alebo môžu slúžiť ako potvrdenie skutočne vykonaného odpočtu atď.
 • Globálne vyhľadávanie
 • Filtrácie podľa trasy, obce, ulice, čísla OM, podľa odčítané/neodčítané OM, miesta s rádiovým modulom, rádiovej technológie a iné
 • Vyhľadávanie v odpočtovej dávke na základe čiarového kódu vodomera s výrobným číslom.  Pozn.: mobilné zariadenie musí byť vybavené čítačkou čiarového kódu 1D alebo 2D
 • Vrátenie dávky do nadradeného IS
 • Nastavovanie rádiových modulov v terénne


3/ Rozšírenie aplikácie , ďalší vývoj

Aplikácia WnetWalkBy Android bude  komunikovať s aplikáciou WnetOra, ktorá je určená pre server, pre správcu odpočtov. Jej úlohou je správa odpočtových dávok a manažment ich prideľovania ku konkrétnym mobilným zariadeniam resp. odpočtovým pracovníkom. Po vykonaní odpočtu aplikácia umožňuje, po validácii dát, priamy prenos odčítaných údajov do informačného systému.
V ďalšom bude aplikácia WnetORA  pre server modifikovaná tak, aby v rámci odpočtovej trasy  spracovala  odpočty cez pevnú sieť, napr. LoRa, Sigfox, NB-LTE.
Nakoľko aplikácii  WnetWalkBy , WnetOra sú  duševným vlastníctvom našej spoločnosti, sú možné akékoľvek úpravy podľa požiadaviek klienta.


Dokumenty na stiahnutie


Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2021