Kombinovaný modul Wavenis / LoRaWan / Sigfox od spoločnosti Honeywell - Elster
10.10.2017

Spoločnosť Honeywell - Elster vyvinula kombinovaný rádiový modul pre technológie Wavenis / LoRaWan / Sigfox. Tento modul umožňuje použitie jedného modulu v rôznych IoT sieťach podľa potrieb zákazníka a zároveň jednoduchú migráciu z jednej technológie k druhej bez potreby výmeny samotného modulu. Konfigurácia modulu je možná prostredníctvom rádiovej komunikácie s Wavenis časťou. Modul je určený pre použitie v odpočte spôsobom pochôdzky a taktiež vďaka implementácii technológie Wavenis a taktiež spôsobom odpočtu v pevnej IoT LoRaWan, alebo Sigfox.

Spoločnosť Honeywell, ako svetový leader v automatizácii, investuje významnú časť prostriedkov do vývoja nových zariadení pre sektor smart metering. V procese certifikácie sú nasledovné, kombinované moduly  pre technológie IoT :

 • Wavenis + LoRa
 • Wavenis + Sigfox
 • Wavenis + LoRa + Sigfox

Naša spoločnosť v zastúpení výrobcu  prináša  tento unikátny modul na slovenský a český trh. Predpokladané zahájenie hromadnej výroby je začiatkom roku 2018. Pre viac informácii nás prosím kontaktujte.

Predchodcom kombinovaného modulu je modul s označením Waveflow, ktorý pôvodne vyvinula spoločnosť CORONIS, v súčasnosti súčasť koncernu Honeywell - Elster.

Interface:

 • Pripojenie 1-4 vodomerov
 • Kompatibilný so všetkými vodomermi s impulzným výstupo
 • Ochrana proti zákmitu čidla, zabezpečí spoľahlivý odpočet

Režim dataloger

 • Podporuje 3 datalogerové módy : časový interval, týždenný, mesačný
 • Pamäť pre  2100 záznamov / pre všetky vstupy/
 • Záznam je možné časovať s frekvenciou 1 minúty až po 1-krát za mesiac
 • Nastavenie pre režim dataloger je možné zmeniť kedykoľvek

Detekcia únikov vody

 • Umožňuje detekciu únikov vody 2 typov – reziduálny únik, extrémny únik
 • Nastavenie pre vyhodnocovanie únikov je možné zmeniť kedykoľvek
 • Pre každý vstup iné parametre vyhodnocovania únikov
 • Zaslanie alarmových hlásení pri únikoch vody
 • Uchovanie údajov o udalosti v pamäti rádiového modulu

Detekcia spätného toku

 • Rádiový modul umožňuje detekciu spätného toku vody, v prípade, ak to umožní vodomer
 • Parametre sledovania sa dajú modifikovať kedykoľvek
 • Rozdielne parametre pre detekciu  pre každý vstup
 • Uchovanie udalosti v pamäti modulu ako alarm

Detekcia neoprávnenej manipulácie s rádiom

 • Použitý vodomer musí podporovať tieto funkcie
 • Vyhodnocuje  pretrhnutý kábel alebo odstránenie rádiového modulu
 • Vyšle alarm pri vzniku udalosti
 • Uloží záznam o udalosti do pamäti modulu

Indikácia poklesu napájania

 • Výpočet predpokladanej kapacity batérie
 • Vyšle alarm pri nízkom stave batérie
 • Zápis predpokladanej doby expirácie baterky do pamäti modulu
 • Stav batérie je možné priebežne monitorovať dotazom

Interné hodiny reálneho času

 • Používané pre záznam času pri udalostiach
 • Hodiny možné nastaviť, synchronizovať v ľubovoľnom čase  (prístup Read/Write)

Režim deň/noc

 • Možný  „sleep“ režim rádiového modulu v prípade, ak modul nemá plánovanú komunikáciu
 • Nastavenie modulu do režimu „deep sleep“ počas určitého času v rámci dňa alebo počas určitých  dní  v týždni

Alarmy

 • Detekuje a ukladá záznam o alarmovej udalosti do pamäti
 • Indikácia alarmov počas bežného prenosu údajov o spotrebe
 • V prípade pevnej siete okamžitý prenos údajov o alarmoch

Obojsmerná komunikácia, podporované komunikačné módy

 • Nastavenie rádiového modulu na diaľku
 • Bod-bod
 • Meraný bod ako zosilňovač /každý modul môže fungovať ako zosilňovač signálu v pevnej sieti/
 • Rýchla výmena dát na vyžiadanie
 • Prenos veľkého objemu dát rozdelených na samostatné  dávky
 • Spätné potvrdenie korektného dátového prenosu
 • RSSI systém riadi kvalitu prenosu signálu formou prelaďovania medzi prenosovými kanálmi

Ďalšie vlastnosti modulu

 • Možnosť odpočtu v pevnej i mobilnej sieti bez zásahu do konfigurácie rádiového modulu
 • Životnosť batérie 10 rokov
 • Certifikát  IP68 / trvalé/dočasné / zatopenie vodou
 • Pracovná teplota : -20° do +70°C
 • Významné referencie - 5 miliónov modulov nasadených vo svete, modul je na trhu od roku 2000.  Prvý pilotný projekt  v SR v roku 2005, vo vodárenstve, sieť funguje doposiaľ.

Ďalšie informácie nájdete v časti Technológie / Technológia Wavenis


Dokumenty na stiahnutie


Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2020