Testovanie technológie LoRa a Sigfox vo vodovodných šachtách
15.10.2017

V období apríl, máj 2017 sme realizovali testy prenosu údajov z vodovodných šácht v Žiline prostredníctvom nových rádiových technológií IoT , t.č. dostupných na Slovensku.

Majiteľ vodomerov vodárenská spoločnosť SEVAK, as. Žilina.

Testovacia prevádzka v trvaní 1 mesiac.

Pre LoRa siete, pri zavretom poklope na šachte, sme dosiahli konektivitu do 200 m pri vzdialenosti koncentrátor - šachta. Nad 200 m externý rádiový modul na vodomery v podzemí s koncentrátorom nekomunikoval. Koncentrátor dát bol umiestnený na 9-poschodovej budove, v urbárnej, mierne zastavanej lokalite. Počet testovaných miest 4.

Pre sieť typu Sigfox sme získali signál zo zatvorenej šachty v jedinom prípade. Poloha koncentrátora voči šachte nám známa nebola.

Na základe výsledkov sme dospeli k názoru, že tieto technológie sú veľmi náročné na prevádzku pevných sietí pre zber údajov z vodomerov. Inštalácie budú vyžadovať hustú sieť dátových koncentrátorov, alebo inštaláciu opakovačov v trase, čo zvyšuje náročnosť z hľadiska financií a aj údržby siete.

Vyhovujúci prestup signálu zo šachty pre obe technológie bol jedine v prípade otvoreného poklopu na šachte.

Kontakt:
Marián Doležálek
Produkt Manažér pre smart metering

Dokumenty na stiahnutie


Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2020