Malý informačný systém pre odpočty energií prostredníctvom rádiových technológií
18.01.2018

Uvádzame na trh novú, autonómnu aplikáciu pre zber údajov z meračov energií, zo senzorov ľubovoľných iných sietí. Je riešená ako web aplikácia, dáta môžu byť uložené na ľubovoľnom cloudovom úložisku.

Slúži ako malý informačný systém , v ktorom je možné evidovať

- databázu užívateľov systému, rôzne úrovne /manažment, správca, konečný spotrebiteľ,…/

- databázu odberateľov

- databázu odberných miest

- merače, senzory

- rádiové moduly

- namerané hodnoty

Interpretuje namerané veličiny vo forme tabuľky, grafu.

Poskytne prístup k dátam len zodpovedným pracovníkom organizácie, alebo konkrétnemu užívateľovi.

Export/import dát do iných informačných systémov je zabezpečený.

V súčasnosti podporované rádiové technológie – z nových IoT je to Lora, Sigfox, NB-IoT, zo starších rádiových technológií – DLMS/COSEM, Wavenis, wM-Bus, ľubovoľné iné, ďalšie.

Aplikácia je určené pre zákazníkov, ktorí nemajú záujem integrovať rádiové siete do svojho informačného systému, alebo nemajú vyhovujúci informačný systém.

Cieľoví zákazníci napríklad – správcovia nehnuteľností, správcovia priemyselných parkov, automatizácia v priemysle, v poľnohospodárstve, pilotné projekty pre dodávateľov energií.

Kontakt:
Marián Doležálek
Produkt Manažér pre smart metering

Dokumenty na stiahnutie


Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2020