Sumárny prehľad dodávaných riešení pre odpočty energií
06.07.2018

Spoločnosť Macro Components, s.r.o. sa zaoberá nasadením komplexných systémov pre diaľkové odpočty dát od roku 2005. V súčasnosti je našim riešením odčítaných 240 00 meračov vody, plynu. Sme nezávislí, systémoví integrátor riešení pre všetky spôsoby odpočtov meračov.

Stručný prehľad, ponuka riešení.
Spôsob odpočtu vodomeru, plynomer, elektromer, merač tepla :

v teréne vizuálny, zápis do mobilného zariadenia, mobilný terminál pre OS Windows, Android
v terénne rádiom – technológie wMbus, wMbus Sensus, wMbus Diehl/Izar, Wavenis SCOUT/Sensus, Wavenis Honeywell/Elster, ostatné na požiadanie
pevné siete – Wavenis Honeywell/Elster, wMbus 169 MHz, DLMS/COSEM Honeywell/Elster, GSM/GPRS, SigFox, LoRa, NB IoT
Možná ľubovoľná kombinácia spôsobov odpočtov, rádiových technológií.


Interpretácia nameraných dát

prenos do informačného systému
autonómna aplikácia WnetManager, správa databázy odberateľov, malý informačný systém
autonómna aplikácia WnetIoT dohľadom nad vybudovanou rádiovou sieťou


Manažment rádiovej siete

WnetIoT – stav rádiových modulov, profylaktika, detekcia anomálií v spotrebe


Informačné systémy

is-USYS.net
SAP


Kontakt:
Marián Doležálek
Produkt Manažér pre smart metering

Dokumenty na stiahnutie


Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2020