Profil spoločnosti Macro Components s.r.o.

Macro Components s.r.o. je spoločnosť s 25 ročnou históriou v oblasti elektrotechnického priemyslu a informačných technológií.

V oblasti elektrotechniky sa profiluje ako špecializovaný distribútor elektronických súčiastok, modulov a zariadení.
Od roku 2005 firma rozširuje svoje aktivity na oblasť diaľkových odpočtov. V súčasnosti je našim riešením odčítaných 250 000 vodomerov, plynomerov v SR, ČR, s prepojením na is-USYS.net a SAP.

Realizujeme:

  • poradenská a projektová činnosť
  • komplexná dodávka technológií
  • inštalácia technológií
  • vývoj SW aplikácií pre dodávateľov energií
  • integrácia systémov zberu dát pod IS spoločnosti

Veľkou výhodou našich projektov je integrované, jednotné riešenie pre zber dát z meračov a to v terénne cez mobilné zariadenia - manuálne alebo prenos dát rádiom, prípadne vybudovanie pevných sietí , prenos na diaľku cez GSM, LoRa, Sigfox siete.

Máme navrhnuté riešenie pre ľubovoľnú technologickú platformu – wMbus, Wavenis, Sigfox, LoRa .

Aplikácie pre zber dát v teréne pre OS MS Windows, Android.

Projekty pre vodárne, plynárne vieme realizovať pre všetky používané merače – máme skúsenosti s výrobcami plynomerov, vodomerov ako Elster, Arad, Sensus.

Aktivity sa opierajú o platné franchisové zmluvy s dodávateľmi technológií pre smart metering.

Sme systémový integrátor pre poskytovateľov riešení pre IoT, pre obe technológie LoRa, Sigfox, overujeme technológiu LTE, LTE-NB IoT.

Február 2017 Ing.Gáboríková
Konateľka spoločnosti

 

IoT Banner

Systémy AMR, Smart Metering a IoT

AMR - Automatic Meter Reading sú sytémy pre hromadný diaľkový odpočet dát z meracích zariadení, napr. z plynomerov, vodomerov z domácností, z distribučnej siete vodární, plynární alebo i kombinované systémy napr. pre domácnosti - prenos všetkých troch energií jedným kanálom - plyn, voda, elektrina. Sú to jedny z najdynamickejkejších, komplexných systémov v oblasti zberu dát spadajúcich do kategórií Smart Metering a IoT (Internet of Things - Internet vecí).

Naši partneri

Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Endetec Homerider System
Výrobca technlógie pre diaľkový odpočet meračov energií a odpčet rôznych veličín pomocou riešení vlastných snímačov.
Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2019