Technológia Wavenis

Svetovým lídrom v oblasti sa stáva francúzka firma CORONIS SYSTEMS so sídlo Montpellier vo Francúzsku s patentovanou technológiou Wavenis. Wavenis zaručuje 15 ročnú životnosť batérie bezdrátového externého senzoru, krytie IP68, zber údajov pochôdzkou alebo cez GSM/GPRS sieť, komplexný programový balík pre správu siete a ukladanie údajov, riešenie havarijných stavov, rozhranie pre vizualizáciu dát v lokálnom jazyku. Systém je otvorený pre prenos údajov i do stávajúceho systému užívateľa.

Systémy diaľkových odpočtov je možné využívať v aplikáciach

 • automatické meranie a odčítavanie údajov, vzdialený monitoring
 • priemyselná automatizácia a telemetria
 • riadenie pre inteligentné budovy, osvetlenie, prístupové sytémy, energie, klimatizácie
 • identifikačné technológie pre domáce aj priemyselné systémy tzv. RFID

Základné charakteristiky produktov

 • rádiová technlógia s prenosom v pásme ISM 433MHz, 868MHz, 915MHz
 • modulácia GFSK, FHSS (Fast Frequency Hopping Spread Spectrum)
 • dosah vnútri budovy 200m pri 25mW
 • dosah vnútri budovy 600m pri 500mW
 • dosah v teréne 1km pri priamej viditeľnosti pri 25mW
 • dosah v teréne 4km pri priamej viditeľnosti pri 500mW
 • typ komunikácie: obojsmerná, nastavovanie parametrov na diaľku
 • nízka spotreba, životnosť batérií až 15 rokov, závisí od hustoty komunikácie
 • topológia siete: bod-bod, bod-viac bodov, hviezdica, strom, oko (mesh)

Princíp prenosu informácie v pevnej rádiovej sieti

Wavenis komunikácia

Produkty s technlógiou Wavenis pre systémy AMR

WaveFlow G2, 868MHz, 25mW

WaveFlow G2, 868MHz, 25mW

Koncový rádiový modul v externom prevedení so vstavanou technológiou Wavenis pre použitie k napojeniu na merač energie s impulzným výstupom. Modul nieje závislí na výrobcovi merača energie. Typickým použitím je nasadenie pre odpočet vodomerov a plynomerov. Rádiový modul je možné využiť pre odpočet v pevnej sieti ale aj v systéme odpočtu pochôdzkou Walk-By, prípadne v ich kombinácii.

Možnosť dodania v prevedení s 1, 2, alebo 4 impulznými vstupmi, čo umožnuje nasadenie jedného modulu pre odpočet viacerých meračov (aj rôznych typov) súčastne na jednom odbernom mieste. Rádiový modul môže pracovať ako dataloger pre záznam údajov v stanovených intervaloch.

 • záznam impulzov so snímačov: REED, HRI, Opto
 • frekvenčné pásmo: 868MHz
 • výkon rádiovej časti: 25mW (dosah pri priamej viditeľnosti 1km)
 • počet vstupov: 1, 2 alebo 4
 • elektromechanické prevedenie: IP68 (vzduchotesné, vodotesné), certifikácia ATEX pre zónu 2
 • napájanie: vstavaná batéria so živitnosťou 10-15 rokov
 • dataloger: záznam 24 údajov s možnosťou konfigurácie pre každý impulzný vstup
 • alarmové hlásenia: nadspotreba, nízka spotreba, stav batérie, neoprávnený zásah, a ďalšie
WaveTalk G2, 868MHz, 500mW

WaveTalk G2, 868MHz, 500mW

Zosilovací rádiový modul tiež označovaný ako opakovač. Prepojením viacerých modulov WaveTalk je možné budovať pevnú rádiovú sieť v rámci lokality, do štruktúry hviezdy alebo stromu. Navzájom je možné prepojiť až 3 zariadenia za sebou, čím je umožnené dosahovať veľké vzdialenosti až na 12 km.

Rádiový modul je možné využiť pre prenos signálu v pevnej sieti ale aj v systéme odpočtu pochôdzkou Walk-By, prípadne v ich kombinácii, pričom v systéme Walk-By môže tvoriť centrálny bod pre zber údajov.

 • frekvenčné pásmo: 868MHz
 • výkon rádiovej časti: 500mW (dosah pri priamej viditeľnosti 4km)
 • vetvenie: možnosť prepojiť až 3 WaveTalk za sebou
 • elektromechanické prevedenie: IP67 (vodeodolné)
 • napájanie: vstavaná batéria so živitnosťou 10-15 rokov
WavePort USB, 868MHz, 25mW

WavePort USB, 868MHz, 25mW

Zariadenie pre prístup k rádiovej sieti Wavenis z počítačov a mobilných vreckových počítačov s rozhraním USB.

Zariadenie je vhodné pre vyčítavanie, konfiguráciu a testovanie rádiových modulov. V spolupráci s vhodných sofvérovým vybavením ako je WnetWalkBy alebo WnetDirect umožňuje vykonávať vyčítanie údajov z modulov WaveFlow vrámci riešenia odpočtu v pevnej sieti ale aj v systéme odpočtu pochôdzkou Walk-By.

 • frekvenčné pásmo: 868MHz
 • výkon rádiovej časti: 25mW (dosah pri priamej viditeľnosti 1km)
 • citlivosť: -110dBm @ 9.6kbps
 • rozhranie: USB s dĺžkou kábla 1m
 • rozmery: 90 x 50 x 24mm
 • rozsah pracovnej teploty: -20° do +70°C
WavePort Bluetooth, 868MHz, 25mW

WavePort Bluetooth, 868MHz, 25mW

Zariadenie pre prístup k rádiovej sieti Wavenis z počítačov a mobilných vreckových počítačov s rozhraním Bluetooth.

Zariadenie je vhodné pre vyčítavanie, konfiguráciu a testovanie rádiových modulov. V spolupráci s vhodných sofvérovým vybavením ako je WnetWalkBy alebo WnetDirect umožňuje vykonávať vyčítanie údajov z modulov WaveFlow vrámci riešenia odpočtu v pevnej sieti ale aj v systéme odpočtu pochôdzkou Walk-By.

 • frekvenčné pásmo: 868MHz
 • výkon rádiovej časti: 25mW (dosah pri priamej viditeľnosti 1km)
 • citlivosť: -110dBm @ 9.6kbps
 • rozhranie: Bluetooth
 • rozmery: 120 x 65 x 27mm
 • rozsah pracovnej teploty: -20° do +70°C

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2022